Med Stand-Up-diskarna får du en stadig demonstrationsplats och exponeringsyta. Ett ställe att möta kunder vid, göra anteckningar vid eller använda som produktpodie. Du får dessutom ett bra utrymme för förvaring av produktblad eller annat material.>> Broschyr (pdf)Tel : 08-545 70990
Epost: info@fischer-reklam.se